Emisja głosu

  • Warsztaty z Emisji Głosu, Terapia Głosu, Szkolenia dla firm, Rehabilitacja głosu

Głos jako środek przekazu i kreowania wizerunku

Oferta jest skierowana do wszystkich osób posługujących się głosem jako narzędziem pracy. Sposób wysławiania się jak i sama artykulacja stanowi bowiem element kreowania wizerunku ważniejszy niż to się może wydawać.

W ostatnich latach niezmiernie wzrosła świadomość, jak potężnym środkiem przekazu i kreowania wizerunku jest głos. Skutkiem tego jest pojawieniem się ofert kilkugodzinnych lub jednodniowych kursów prowadzonych przez osoby bez kompetencji i podstawowego przygotowania. W odpowiedzi pojawiło się wiele osób dumnie nazywającymi się trenerami pracy z głosem czy emisji głosu. Ale czy takie osoby można nazwać specjalistami…? Szkolenia te niejednokrotnie prowadzone są przez osoby bez żadnych kwalifikacji do nauczania emisji głosu, rehabilitacji głosu czy korekty wad wymowy, bez przygotowania i niejednokrotnie po krótkich kursach . Nasz zespół jest odpowiedzią na ten niepokojący trend. Studia logopedyczne, logopedii medialnej jak również studia z zakresu emisji głosu dały mi podstawę do tego aby zapewnić Państwu pełen profesjonalizm i kompleksową diagnozę głosu.

Nasz zespół nauczy Cię jak pozbyć się barier i zahamowań, które negatywnie wpływają na jakość fonacji, pokażemy, jak prawidłowo wydobywać głos, jak wzbogacać i wzmacniać jego brzmienie, udoskonalić dykcję, skorygujemy artykulację. Dzięki tym umiejętnościom łatwiej jest osiągnąć zamierzony cel swojej wypowiedzi kierowanej do słuchaczy, czyli skuteczny odbiór, wyrażający się w skupieniu uwagi na komunikacie przez odbiorców oraz w optymalnej percepcji i akceptacji przekazywanych intencji, treści i ekspresji.