Emisja głosu

  • Warsztaty z Emisji Głosu, Terapia Głosu, Szkolenia dla firm, Rehabilitacja głosu

Formy współpracy

- szkolenia (jednorazowe lub cykliczne)
- szkolenia zamknięte prowadzone na terenie firm
- szkolenia otwarte prowadzone w siedzibie firmy w grupach czteroosobowych z możliwością dostosowania warsztatowego programu do indywidualnych potrzeb uczestników
- indywidualne szkolenia i treningi dostosowane do indywidualnych oczekiwań odbiorców
- Indywidualne konsultacje logopedyczne
- przygotowanie do wystąpień publicznych.

Ogólne warunki szkoleń

- warunki uzgadniane są każdorazowo z jednostkami zainteresowanymi
- uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe
- możliwa jest indywidualna diagnoza uczestników pod kątem kompetencji językowych, sprawności artykulacyjnej, innych aspektów wypowiedzi
- program modelowany jest do potrzeb potencjalnego odbiorcy
- liczba godzin, dni szkoleniowych, ustalana jest indywidualnie, zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretną usługę

Przykładowy zakres tematyczny szkoleń, warsztatów i treningów

- dykcja w mediach / mowie publicznej
- kultura języka w wystąpieniach publicznych
- kultura języka w mediach
- mowa publiczna przed kamerą i mikrofonem
- retoryczne aspekty wypowiedzi publicznej
- wizerunek budowany głosem
- emisja głosu czyli głos jako narzędzie pracy
- werbalne i niewerbalne elementy wystąpień publicznych