Emisja głosu

  • Warsztaty z Emisji Głosu, Terapia Głosu, Szkolenia dla firm, Rehabilitacja głosu

Korzyści

Nabycie umiejętności posługiwania się kompetencją komunikacyjną oraz sprawnością artykulacyjną, a także efektywnego posługiwaniu się znakami pozawerbalnymi. W komunikacji publicznej, gdzie często nadawca zwraca się do nieznanej, licznej, a także zróżnicowanej grupy odbiorców ,niezwykle istotna jest kwestia doboru właściwej formy realizowanej wypowiedzi.

- Nauczymy Cię dobierania odpowiednich środków i sposobów wypowiedzi w zależności do kogo się mówi, o czym, w jakich warunkach i w jakim miejscu.
- Nauczymy Cię mowy poprawnej, starannej, wyrazistej, by osiągnąć zamierzony cel swojej wypowiedzi kierowanej do słuchaczy, czyli skuteczny odbiór, wyrażający się w skupieniu uwagi na komunikacie przez odbiorców oraz w optymalnej percepcji i akceptacji przekazywanych intencji i treści.

Zapamiętać należy, że „zawsze mówię do kogoś i wiem, jaki wizerunek chcę stworzyć”. Mówienie z zaangażowaniem i szacunkiem do słuchacza, tak by czuł się ważny, ale także jak to, co mówię jest podstawowym czynnikiem komunikacji.