Emisja głosu

  • Warsztaty z Emisji Głosu, Terapia Głosu, Szkolenia dla firm, Rehabilitacja głosu

Zakres tematyczny szkoleń i treningów

- dykcja w mediach/ wystąpieniach publicznych
- kultura języka w mediach/ wystąpieniach publicznych
- wizerunek budowany głosem
- emisja i higiena głosu czyli głos jako narzędzie pracy
- rehabilitacja głosu
- dysfonie czynnościowe (objawiające się nawykowym chrząkaniem, uczuciem przeszkody w gardle, zmatowieniem głosu, okresowymi zanikami głosu lub chrypką)
- dysfonie organiczne:

  1. niedomykalność głośni
  2. guzki głosowe miękkie
  3. stan po usunięciu guzków głosowych i innych zabiegach chirurgicznych w obrębie strun głosowych
  4. niedowład lub porażenie fałdów głosowych

- werbalne i niewerbalne elementy wystąpień publicznych
- korekta wad wymowy
- indywidualna diagnoza pod kątem kompetencji językowych, sprawności artykulacyjnej i fonacyjnej