Emisja głosu

  • Warsztaty z Emisji Głosu, Terapia Głosu, Szkolenia dla firm, Rehabilitacja głosu

Indywidualne konsultacje logopedyczne

Jeśli kwestia dobrego głosu i prawidłowej artykulacji jest kwestią kluczową w Twoim zawodzie lub jeśli rozmawiasz z klientami, pracownikami bądź od Twojego głosu zależy dobra komunikacja, to warto zadbać o tę strefę wpływu społecznego. Indywidualne spotkania są szczególnie polecane w przypadku problemów z cichym mówieniem, wadą wymowy lub problemami natury zdrowotnej np. niedomykalnością strun głosowych.