Emisja głosu

  • Warsztaty z Emisji Głosu, Terapia Głosu, Szkolenia dla firm, Rehabilitacja głosu

Przygotowanie do wystąpień publicznych

Warsztaty nauczą Cię, jak podczas wystąpień publicznych brzmieć pewnie, mówić wyraziście, interesująco i doskonale zaprezentować się jako mówca doskonały. Nauczysz się ak radzić sobie z objawami stresu i tremy. Program warsztatów przewiduje nagrania indywidualnych wypowiedzi uczestników. Dzięki nim, będziesz miał możliwość zanalizowania swoich mocnych i słabych stron oraz dowiesz się, jak dalej doskonalić swój warsztat mówcy.

Przewidujemy również indywidualne konsultacje, podczas których wspólnie opracowujemy konkretne wystąpienie/ przemówienie w mediach, na konferencji czy przed publicznością.

Na warsztacie lub w trakcie zajęć indywidualnych, dowiesz się, jak wykorzystać możliwości swojego głosu, jak mówić, by wzbudzić zainteresowanie i uznanie słuchaczy, jak podczas wystąpienia umiejętnie zaprezentować siebie.

Wszechobecne dziś problemy z głosem jak również niedbałość artykulacyjna i niestaranna dykcja niekorzystnie wpływają na to, jak odbierają nas słuchacze. Umiejętność prawidłowego dysponowania głosem oraz znajomość reguł prawidłowej wymowy są kluczem do sukcesu dla osób, których praca wiąże się z publicznymi wystąpieniami, bezpośrednimi kontaktami z klientami czy pracownikami.